החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

מסמכים הדרושים להגשת ועדת הנחה עפ"י סטטוס משפחתי

 

חובה לצרף תלוש ארנונה עדכני + 3 חודשים אחרונים של פירוט חשבון  עו"ש

 

זוג נשוי

  1. 3 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג.
  2. במידה ואחד מבני הזוג לא עובד – יש לצרף את המסמכים הבאים מביטוח לאומי:

א.   טופס מעמד לא עובד

ב.   טופס אי תשלום גימלה

 

      3. במידה וההורים או אחד מהם  מקבל תשלום מביטוח לאומי יש לצרף מסמך המאשר התשלום.

 

הורה עצמאי

1.       3 תלושי משכורת אחרונים.

2.       הסכם מזונות / גירושים (סכום המזונות המשולמים).

3.       מזונות המשולמים דרך ביטוח לאומי יש לצרף מסמך.

 

במידה וההורה אינו מקבל כלל מזונות יש לצרף מסמך המעיד על כך (הוצאה לפועל / הצהרה מעו"ד)

 

הורה עצמאי אלמן/ה

  1. 3 תלושי משכורת אחרונים
  2. קיצבת שאירים (מביטוח לאומי / ביטוחי חיים / פנסיה)

 

הורה עצמאי שאינו/ה עובד/ת

1.יש לצרף את המסמכים הבאים מביטוח לאומי:

א.      טופס מעמד לא עובד

ב.      טופס אי תשלום גימלה

         2. במידה וההורה מקבל תשלום  מביטוח לאומי יש לצרף מסמך המאשר התשלום.

         3. הסכם מזונות / גירושים (סכום המזונות המשולמים).

 

במידה וההורה אינו מקבל כלל מזונות יש לצרף מסמך המעיד על כך (הוצאה לפועל / הצהרה מעו"ד)

 

 

הורה עצמאי רווקה

1.       יש למסור תצלום ת.ז המעיד על המצב המשפחתי

2.       אישור מביטוח לאומי המעיד על תשלום מזונות במידה ואין תשלום מביטוח לאומי יש לצרף אישור אי תשלום גימלה

3.       כל המסמכים הנדרשים לחד הורי (ראה סעיף חד הורי).

 

עצמאי

יש לצרף דוח שומה של מס הכנסה

 

 

*** במקרים רפואיים יש לצרף מסמכים רלוונטיים.

 

*** במידה ולמשפחה ישנם מסמכים נוספים הם רשאים לצרפם לבקשה.

 

 

בטופס בקשה להנחה חשוב לציין

1.       שם מרכז הקהילה.

2.       שמות הילדים וההורים באופן ברור.

3.       החוג המבוקש ,במידה וידוע  (מאושר חוג אחד לכל ילד).

4.       מס הנפשות הגרות בבית (הורים + ילדים).

5.       סיבת הבקשה להנחה.

 

 

בקשת הנחה שלא תוגש עם כל המסמכים והפרטים הרלוונטיים לא תוגש לועדה.

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד