החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

בקשת הנחה לקייטנה

                                                                                                                                             תאריך ____________

 

בקשת הנחה לקייטנה

 

 

 שם הילד ____________ ת.ז ____________ מחזור _____ קייטנה+ מ.קהילה ___________

 

שם הילד ____________ ת.ז ____________ מחזור _____ קייטנה+ מ.קהילה ___________

 

 שם הילד ___________ ת.ז____________ מחזור _____ קייטנה+ מ.קהילה ___________

 

שם הילד ___________ ת.ז ____________ מחזור _____ קייטנה +מ.קהילה __________

 

 

   שמות ההורים ______ כתובת___________טלפון_______________

 

מס נפשות _______

 

פרטי הבקשה להנחה_______________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 

יש לצרף אישורים מתאימים לבקשה בהתאם לסטטוס המשפחה המבקשת עפ"י פירוט בגב הדף.

החברה העירונית אינה מתחייבת למתן הנחה למגיש.

ועדת ההנחות של החברה העירונית תדון בכל מקרה לגופו,ותחליט על מתן ההנחה וגובה ההנחה.

בקשת הנחה אינה פוטרת מאי תשלום עד מועד הועדה ,במידה ותינתן הנחה יקוזז הסכום מן התשלום .

 

 

 מילוי חובה ע"י מרכז הקהילה

 

שם____________ קייטנה____________ עלות ___________ מחזור_____________

 

שם____________ קייטנה____________ עלות ___________ מחזור_____________

 

שם____________ קייטנה____________ עלות ___________ מחזור_____________

 

שם____________ קייטנה____________ עלות ___________ מחזור_____________

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד