החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

בקשת הנחה

                                                                                                                                                              תאריך ___________

  

 שם הילד __________________ מעון ____________ת.ז ____________________

 

שם הילד __________________ מעון ____________ ת.ז _____ _______________

 

 שם הילד __________________ מעון ____________ ת.ז ____________________

 

שם הילד __________________ מעון ____________ ת.ז ____________________

 

 

   שמות ההורים __________כתובת__________ טלפון_______

 

מס נפשות _______

 

פרטי הבקשה להנחה   _____________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

יש לצרף אישורים מתאימים לבקשה בהתאם לסטטוס המשפחה המבקשת עפ"י פירוט בגב הדף.

החברה העירונית אינה מתחייבת למתן הנחה למגיש.

ועדת ההנחות של החברה העירונית תדון בכל מקרה לגופו,ותחליט על מתן ההנחה וגובה ההנחה.

בקשת הנחה אינה פוטרת מאי תשלום עד מועד הועדה ,במידה ותינתן הנחה יקוזז הסכום מן התשלום .

 

 

 מילוי חובה ע"י המעון

 

שם____________ מעון____________ עלות חודשית ___________

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד