החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

תקנות הספורט

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), תשנ"ז-1997

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – ספורט

תוכן ענינים

2

 

הגדרה

סעיף 1

2

 

חיוב בתעודת הסמכה

סעיף 2

3

 

סוג תעודה

סעיף 3

4

 

תחילה

סעיף 4

 


תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), תשנ"ז-1997*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א) ו-18 לחוק הספורט, תשמ"ח-1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני קובע ומתקין לאמור:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "תעודת הסמכה" - לרבות היתר זמני שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק.

חיוב בתעודת הסמכה

2.    (א)  בענף ספורט תחרותי או שיש בו סיכון גופני כמפורט להלן לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף:

(1)   איגרוף;

(2)   אייקידו;

(3)   אתלטיקה קלה;

(4)   אקרובטיקה;

(5)   בדמינטון;

(6)   ג'ודו;

(7)   גופנאות (פיתוח גוף);

(8)   ג'יאוג'יטסו;

(9)   גלישה מצוקים;

(10)  גלשני-גלים;

(11)  גלשני-רוח;

(12)  דאיה;

(13)  הגנה עצמית;

(14)  הוקי;

(15)  הוקי-קרח;

(16)  החלקה אמנותית;

(17)  החלקה אמנותית על הקרח;

(18)  היאבקות;

(19)  הרמת-משקולות;

(20)  התעמלות אמנותית לסוגיה;

(21)  התעמלות ספורטיבית (מכשירים) לסוגיה;

(22)  התעמלות לסוגיה;

(23)  חתירה;

(24)  טאי-צ'אי;

(25)  טאקוונדו;

(26)  טיפוס אלפיני;

(27)  טניס;

(28)  טניס-שולחן;

(29)  טריאתלון;

(30)  כדור-בסיס;

(31)  כדורגל;

(32)  כדור-יד;

(33)  כדור-מים;

(34)  כדורסל (לרבות קט-סל);

(35)  כדורעף;

(36)  כושר גופני (ובריאות);

(37)  מחול אירובי (התעמלות אירובית);

(38)  ניווט תחרותי;

(39)  סיוף;

(40)  סירות-נהר;

(41)  סקווש;

(42)  סקי-מים;

(43)  סקי-שלג;

(44)  סקי-שלג (לימוד);

(45)  צניחה חופשית;

(46)  קטרגל;

(47)  קיאקים;

(48)  קליעה למטרה (לרבות חץ וקשת);

(49)  קפיצות למים;

(50)  קראטה, קרב-מגע וכל אמנויות הלחימה לסוגיהן;

(51)  רוגבי;

(52)  רכיבה על אופניים;

(53)  רכיבה על סוסים;

(54)  רכיבה על סוסים (לימוד);

(55)  שחיה;

(56)  שחיה (לימוד);

(57)  שחיה צורנית;

(58)  שיט.

           (ב)  הוראותיה של תקנת משנה (א) לא יחולו על חוגים בלתי תחרותיים בענפי הספורט שפורטו בפסקאות (3), (5), (10), (27), (28), (30), (31), (32), (34), (35), (41), (46), (51) ו-(52) בה.

סוג תעודה

3.    לענין אימון בענפי ספורט מן המפורטים בתקנה 2(א), בתחומים שתקנה 2(ב) אינה חלה עליהם, הסמכה כמפורט להלן בטור א', די בתעודת הסמכה של מדריך לגבי הפעילות המפורטת בטור ב' לצד הענף:

                                                    טור א'                                                                                    טור ב'

                                          הפרט בתקנה 2(א)                                                                         הפעילות

1.        (7), (9), (12), (14), (22), (26), (36), (37), (40),       כל פעילות

(42) עד (45), (54) ו-(56)

2.        (10), (38) ו-(46)                                                   כל פעילות תחרותית

3.        (3), (5), (27), (28), (30) עד (32), (34), (35), (41),   פעילות של מי שטרם מלאו לו 16

(51) ו-(52)                                                           שנים וכל פעילות שאינה תחרותית

4.        (1), (4), (11), (16) עד (20), (23), (29), (33),           פעילות של מי שטרם מלאו לו

(39), (47) עד (49), (53), (55), (57) ו-(58)               16 שנים

5.        (2), (6), (8), (13), (24), (25) ו-(50)                        כל פעילות המיועדת לספורטאים ברמה שאינה עולה על חגורה כחולה

6.        (21)                                                                     כל פעילות עד דרגה 1

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה בתום 60 ימים מיום פרסומן.

 

 

ב' בתמוז תשנ"ז (7 ביולי 1997)                        זבולון המר

                                                                             שר החינוך, התרבות והספורט* פורסמו ק"ת תשנ"ז מס' 5850 מיום 11.9.1997 עמ' 1137.

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד