החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

הגשת בקשה לוועדת הנחה

 

הורה יקר,

 

מהיום ניתן להגיש בקשה לוועדת הנחה דרך האזור האישי

 

יש למלא את הבקשה באזור האישי בלבד.

 

חובה לצרף את המסמכים הבאים:

 

 

מסמכים הדרושים להגשת וועדת הנחה על פי סטטוס משפחתי:

 

חובה לצרף חשבון ארנונה עדכני + 3 חודשים אחרונים של פירוט חשבון  עו"ש

 

זוג נשוי

1.     3 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג.

2.     במידה ואחד מבני הזוג לא עובד – יש לצרף את המסמכים הבאים מביטוח לאומי:

 

א.   טופס מעמד לא עובד

ב.   טופס אי תשלום גימלה

 

3. במידה וההורים או אחד מהם  מקבל תשלום מביטוח לאומי יש לצרף מסמך המאשר התשלום.

 

הורה עצמאי

1.       3 תלושי משכורת אחרונים.

2.       הסכם מזונות / גירושים (סכום המזונות המשולמים).

3.       מזונות המשולמים דרך ביטוח לאומי יש לצרף מסמך.

 

במידה וההורה אינו מקבל כלל מזונות יש לצרף מסמך המעיד על כך (הוצאה לפועל / הצהרה מעו"ד)

 

הורה עצמאי אלמן/ה

1.     3 תלושי משכורת אחרונים

2.     קיצבת שאירים (מביטוח לאומי / ביטוחי חיים / פנסיה)

 

 

הורה עצמאי שאינו/ה עובד/ת

1.יש לצרף את המסמכים הבאים מביטוח לאומי:

א.      טופס מעמד לא עובד

ב.      טופס אי תשלום גימלה

2. במידה וההורה מקבל תשלום  מביטוח לאומי יש לצרף מסמך המאשר התשלום.

3. הסכם מזונות / גירושים (סכום המזונות המשולמים).

 

במידה וההורה אינו מקבל כלל מזונות יש לצרף מסמך המעיד על כך (הוצאה לפועל / הצהרה מעו"ד)

 

 

הורה עצמאי רווקה

1.       יש למסור תצלום ת.ז המעיד על המצב המשפחתי

2.       אישור מביטוח לאומי המעיד על תשלום מזונות במידה ואין תשלום מביטוח לאומי יש לצרף אישור אי תשלום גימלה

3.       כל המסמכים הנדרשים לחד הורי (ראה סעיף חד הורי).

 

עצמאי

יש לצרף דוח שומה של מס הכנסה.

 

  • יש לצרף אישורים מתאימים לבקשה בהתאם לסטטוס המשפחה המבקשת עפ"י הפירוט הנ"ל.
  • החברה העירונית אינה מתחייבת למתן הנחה למגיש.
  • וועדת ההנחות של החברה העירונית תדון בכל מקרה לגופו, ותחליט על מתן ההנחה וגובה ההנחה.
  • בקשת הנחה אינה פוטרת מאי תשלום עד מועד הועדה ,במידה ותינתן הנחה יקוזז הסכום מן התשלום .

 

 

 

*** במקרים רפואיים יש לצרף מסמכים רלוונטיים.

 

*** במידה ולמשפחה ישנם מסמכים נוספים הם רשאים לצרפם לבקשה.

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד