החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

פרויקט גינה לתושב ראשון לציון

ביוזמת עיריית ראשון לציון והחברה העירונית הוקמה חלקה בהיקף של 27 דונם כאתר לגידול צמחים על ידיתושבי העיר וכריאה ירוקה במרכז העיר. סך הכל 100 חלקות בנות 100 מ"ר כל אחת, עם שבילים
ראשיים ודרכי גישה לכל גינה. ההתנהלות הינה על פי תקנון בו הוגדרו חבויות וזכויות של בעלי העניין.

עם השנים פותחו יחסי רעות בין רבים מהמשתתפים כולל מפגשים עם תקרובת מהתוצרת המקומית.יחידת הגינה
המתחם משתרע על 27 דונם, מגודר ועם 4 שערים נעולים משך כל שעות היממה. השטח חולקלכ- 100 יחידות בנות 100 מ"ר כל אחת, מחולקות באמצעות פרופילים של עץ ומתכת. בכל
יחידה יציאה נפרדת של ברז מים ושעון. יתר השטח משמש לדרכי מעבר ראשיים ומשניים ושטחציבורי )מחסנים, משטח דשא, וספסלים( לטובת כלל החברים.


תחזוקה ועלויות

# באמצעות החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בראשותו של המנכ"ל אלי פולק, החברה אחראית לעבודות תשתית החל מהקמה, גידור, התקנה ותחזוקה של קווי מים.

# מימון עובד מטעמה האחראי על תחזוקה שוטפת כולל פינוי גזם ופחי אשפה.

# מימון איש מקצוע בתחום החקלאות לפתרון וייעוץ בנושאי זריעה, שתילה. עונות, גיזום, זיבולהשקייה ועוד בעלי הגינה (גננים)# בעבר גבתה העירייה סכום חודשי של 120 ₪ עבור זכות השימוש בגינה ומים להשקייה.בצוק העיתים ועם המעבר לאגודות מים הופחת התשלום החודשי ל-80 ₪ לגינה והגננים חויבו
על הוצאות מים ריאליות שנמדדו עם שעון מים פרטני שהורכב לכל גינה.

# הגננים אחראים כל אחד לפי ראות עיניו על הוצאות לרכישת שתילים, זרעים, זבל וקומפוסט.

# הגננים אחראים על פעולות ניקיון כולל הרחקת עשבים שוטים וגזם אל שביל מרכזי או פח.משם עוד עירייה מוציא את הפסולת אל מחוץ למתחם הגינה .אוכלוסיה
טווח הגילים של החברים הרשומים נע בין 22 ל-70 ויותר: כבודדים, זוגות, בעלי משפחות,
עובדים, פנסיונרים ועוד. בנוסף לפעילות הפרטית של כל חבר בחלקתו נוצרו במהלך השנים הכרויות שהובילו למפגשים
חברתיים )טיולים, סיורים, הרצאות ועוד( שלא במתחם הגינה.

תחלופה
מעל 50% של בעלי הגינות הינם ותיקים (משך למעלה מ-12 שנות פעילות המתחם). על כל
חבר שעוזב רשומים בהמתנה לפחות 3 אחרים.

תחלופה גדולה חלה במעבר להכנסת שעוני מים עם היטלי הבצורת.עיקרי התקנון
1 .החלקה מיועדת רק לגידול צמחים שיחים וירקות
2 .לא לשימוש מסחרי
3 .גובה הצמחים לרבות עצים מוגבל ל-2 מטר
4 .איסור מוחלט לנטיעת עצים או צמחים שתלטנים
5 .איסור להקמת מבנים
6 .איסור לשימוש בכלים חקלאיים ממונעים
7 .איסור על שילוט כל שהוא המיועד לפרסום
8 .איסור להקמת גדרות (פרט לתקנית של הראשות)
9 .אין להדליק אש במתחם
10.אסור להכניס חיות למתחם
11.אין לשתול צמחיה פראית בסמוך לגבול השכן
12.בכל חלקה יציאת מים עם שעון
13.כל תהליכי העיבוד, דישון, הגנת הצומח, הדברת עשביה, הינם אורגאניים בלבד
14.עובד הרשות מחויב לשמור על ניקיון המקום.
הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד