החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

הצעות לתכנון, ביצוע והקמה של פסל בצומת דרך המכבים

11/10/2011

‏19/09/11

לכבוד

___________

 

 

הנדון: קול קורא לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע והקמה של פסל בצומת דרך המכבים ושד' הציונות בכניסה לשכ' נחלת יהודה, ראשון לציון

 

 

כללי:

עיריית ראשון לציון מבקשת לקבל הצעות לתכנון, ביצוע והצבה של פסל המשתלב בפיתוח הנופי (הנמצא בשלבי ביצוע) בכניסה לשכונת נחלת יהודה. המיקום הנבחר מחייב לא רק מבחינת הכניסה לשכונה אלא מהווה נקודת ציון לאורך ציר הכניסה לעיר דרך המכבים.

 

הנחיות פרוגרמתיות:

הפסל יוצב בצומת ראשי ולכן צריך להיות בעל נוכחות מתאימה. יש כוונה שיבלוט אפילו מעל גובה סוללת העפר והקיר האקוסטי הנמצאים בשלבי ביצוע. יש לבדוק שילוב הפסל באלמנט מים. ניתן לנצל את הפיתוח הנופי כחלק מההצעה.

 

פורמט:

יש להגיש סקיצה תכנונית (שרטוטים או מבטים) להצבת הפסל באופן טכני וזאת על גבי גיליון בגודל 3A. בעמוד נפרד יש להסביר מילולית את כוונת הפסל, את החומרים וכד'. פירוט אופן הביצוע+ אומדן לביצוע ולוח זמנים, והצעת מחיר.

יש להגיש הדמייה של הפסל כשהוא ממוקם באתר. לצורך כך מצורפות לדיוור זה 2 הדמיות שעשה אדריכל הנוף של האתר (ובהן הצעה לדוגמה).

לאחר בחירת ההצעה, על המציע לקחת בחשבון : תכנון מפורט עד רמת הביצוע (וכולל) כולל תכנון קונסטרוקציה באישור מהנדס. תנאי התשלום וההתקשרות יהיו בהתאם למקובל בעירייה.

 

 

לוחות זמנים:

יש להגיש סקיצה תכנונית והדמייה. על ההצעות להגיע למשרדי האגף לתכנון נופי לא יאוחר

מה: 1 בנובמבר 2011.,לפקס שמס': 03-9625789 או לכתובת מייל :[email protected] .

יש לאשר הגעת החומרים למשרדנו. כולל חתימה וחותמת המתכנן וללא כל תוספת בכתב יד!

בנוסף יש לשלוח במעטפה צילום של ההדמייה +סקיצה מוצעת על דף A3 את ההצעה יש להגיש בפורמט המוזכר לעיל ולשלחן אל משרדי האגף לתכנון ופיתוח נופי, ברח' תורה ועבודה 1, רמת אליהו, ראשון לציון.(ולצייון על המעטפה- 'תחרות לפסל – נחלת יהודה')

  

הערות:

1.       העירייה אינה מתחייבת לקבל את אחת מההצעות.

2.       יש לקחת בחשבון פגישה להצגת הרעיון מול גורמי העירייה ונציגיה.

3.       בחירת ההצעה תיעשה ע"י עיריית ראשל"צ, על פי ההתאמה לדרישות, ניסיון קודם ומחיר.

4.       על המגישים לצרף רשימת פרויקטים רלבנטיים דומים שנעשו על ידם.

5.       לא תתקבלנה הצעות לאחר תאריך זה.

 

 

 

_________________________                    _________________ @_______

                        חתימה + חותמת                                                                                 דוא"ל

 

 

_________- ___            ___________-  ___               ___________ -______

                                טלפון                                     נייד                                                         פקס

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

נילי זינר-יצחקי

אגף תכנון ופיתוח נופי

 

 

 

העתקים:

חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה

אורי זיגרון – מנהל אגף תכנון ופיתוח נופי

אפי גן – אוצרת אומנות עירונית

 

 

 

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד