החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

טסט תקנון נווה חוף

תקנון רישום מרכז קהילה נאות שקמה תש"פ 2019-20
חיים בר לב 8 | טלפון 03-9512869 | טלפקס 03-9410954 | דוא״ל: [email protected] |
פייסבוק: מרכז קהילתי נאות שקמה ראשל״צ

1. שנת הפעילות תחל ביום ראשון 1.9.2019 ותסתיים ביום שלישי 30.6.2020
2. לחוגים בהם תהיה הדרישה לפעילות גם בחודשי יולי-אוגוסט, ניתן להירשם מראש ל-12 חודשי פעילות.
3. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המפורטים בחוברת החוגים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
4. ניתן לשלם תשלומים דחויים חודשיים אשר לא יעלו על מספר חודשי הפעילות, עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית, באמצעות המחאות אישיות בלבד/כרטיסי אשראי/רישום טלפוני/רישום באמצעות האינטרנט.
5. הנחות למספר חוגים במשפחה: 10% על החוג השני, 15% הנחה מהחוג השלישי ואילך. במקרה של רישום לשני חוגים במשפחה ויותר תינתן הנחה לחוג הזול מבניהם.
*למשפחה שכולה 15% הנחה לחוג הראשון, חוג שני ושלישי עפ"י נוהל קיים.
*על סדנאות/קורסים ופעילויות על בסיס השכרת חדרים, לא תחול הנחת מספר משתתפים במשפחה ולא יתקבלו ביטולים.
* ועדת הנחות – תינתן להורה הזכות להגיש בקשה לוועדת הנחות. הועדה תדון בבקשה לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים. הנחיות ניתן לקבל במרכז הקהילה.
* מרכז הספורט 360 מערב, צהרונים, מעונות יום, מינוי ההיכל, כדורסל ללא מדריך, שפ"מ, רון ורדי וחוגים מסובסדים אינם משתתפים ואינם נחשבים כחוג במנגנון הנחות לחוגים.
6. דמי הרשמה לחוג/ים למשפחה – בסך 30 שח, לא יחזרו במקרה של ביטול.
7. פתיחת חוג מותנית במס' מינימום של נרשמים, מאידך, הזכות לחברה העירונית לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים.
8. במקרה של סגירת חוג ע"י החברה מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.
9. החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות לחברה העירונית. המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת ההשתתפות.
10. מנהל/ת המרכז רשאי/ת לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ"י צרכי המרכז.
11. ביטול ההשתתפות בחוג: אם הילד/ה מעוניין/ת להפסיק השתתפות/ה בחוג, חלה חובה על ההורים למלא בכתב הוראת ביטול במזכירות המרכז.
*ניתן לבטל חוג עד סוף חודש פברואר, או חודשיים מיום ההרשמה ולקבל החזר כספי. ביטול חוג במזכירות המרכז יעשה עד 28 בחודש.
*חובת התשלום של דמי ההשתתפות בחוג תחול על ההורים במלואה עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת ההשתתפות בחוג. מאידך, ניתן לעבור מחוג לחוג. אין הנהלת החברה העירונית מחויבת לאשר מעבר לחוג אחר. כל העברה תלווה בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות. החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה מעל חודש ימים.
* אי השתתפות בחוג, אינה משחררת את המשתתף בתשלום מלא.
12. על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה.
13. שיעור ניסיון, לתלמידים חדשים בלבד. התשלום ייכלל בעת ההרשמה במסגרת הפעילות השוטפת.
14. פעילות בחוג שבוטלה בשל היעדרות מדריך תתקיים במועד חילופי עליו תפורסם הודעה מוקדמת במרכז הקהילה.
15. מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד וחומרים עפ"י צרכי החוג.
16. על ההורים לאסוף את ילדם בשעת סיום החוג. הורים המאחרים בהגעה למרכז הקהילה, חייבים להודיע על כך למזכירות המרכז.
אי הודעה אינה מחייבת את הנהלת המרכז בשמירה על הילד.
17. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של הנרשם לחוג. ברישום טלפוני: חובה להחזיר למזכירות המרכז טופס הצהרת בריאות חתום (ע"י הורה ברישום הילד/ה) המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.
18. הנהלת המרכז ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
19. הנני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות מרכז הקהילה והחברה העירונית ראשל"צ באמצעות אימייל / S.M.S ידוע לי כי באפשרותי להודיע למרכז הקהילה בכל עת על סירובי לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
20. הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות החברה העירונית, יתכן כי הצילומים ישמשו לצורך פרסומי החברה העירונית.
21. נהלים, הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר החברה העירונית לתרבות וספורט ראשל"צ – .www.hironit.co.il

בתאריכים אלו לא יתקיימו חוגים בשנת פעילות תש״פ:
ראש השנה א'-ג' כ"ט אלול, ב' תשרי 29.9-1.10.19 *ערב יום השואה ג' כ"ו ניסן 20.4.20
יום כיפור ג'-ד' ט' תשרי – י' תשרי 8-9.10.19 *ערב יום הזיכרון ג' ג' אייר 27.4.20
סוכות א'-ב' י"ד תשרי – ט"ו תשרי 13-14.10.19 יום הזיכרון ד' ד' אייר 28.4.20
שמחת תורה א'-ב' כ"א תשרי – כ"ב תשרי 20-21.10.19 יום העצמאות ה' ה' אייר 29.4.20
פורים ג' י"ד אדר 10.3.20 ערב שבועות ה' ה' סיון 28.5.20
פסח-חו"מ ד'-ד' י"ד ניסן – כ"א ניסן 8-15.4.20 תשעה באב ה' ט' אב 30.7.20
*בימים אלו כל החוגים והפעילויות הסתיימו בשעה 19:00


אישור קריאת התקנון והצהרת בריאות:
שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
 
פרטי הנרשם
פרטי ההורה
הצהרת בריאות
הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד