החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

תקנון והרשמה

 

גיליון הרשמה/תקנון לשנת הלימודים תשע"א    תאריך הרישום________________

 

התלמיד__________________________המורה_____________________________

·  שנת הלימודים מתחילה ב1.9.2010 ומסתיימת ב 30.6.2011.

·  בימי חופשות בתי הספר יתקיימו שעורי נגינה, למעט ערבי וימי חג וחול המועד פסח, שיעורים המופסדים בגין הנ"ל יוחזרו בתיאום עם המורה.

·  חודש לימודים מוגדר כארבעה שיעורים מלאים (או שמונה חצאי שיעורים) שיעורים נוספים המתקיימים במהלך חודש שבו יותר מהאמור, יזקפו כנגד שיעורים שיופסדו בגין סיבות אישיות.

·  אם לא יתקיים שיעור מסיבה התלויה במוסד או במורה, יקבל התלמיד שיעור החזר.

·  על ביטול שיעור מסיבות אישיות יש להודיע לפחות יום לפני מועד השיעור המתוכנן, ביה"ס לא יחזיר שיעורים בגין הודעה מאוחרת.

·  ביטול הרשמה כרוך בדמי ביטול בסך 25 ש"ח (למעט ביטול ע"י הנהלת ביה"ס)

·  במידה ולא יפרע אחד או יותר מהתשלומים במועדו רשאי ביה"ס להפסיק לימודי התלמיד ולנקוט הליכי גביה כמקובל בחברה העירונית. על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/תשלום מכל סיבה.

·  התלמיד רשאי להפסיק לימודיו בהודעה חתומה ע"י אחד ההורים של חודש מראש וזאת עד חודשיים מיום ההרשמה! לאחר תאריך קובע זה החברה העירונית לא תחזיר שכ"ל!ניתן יהיה לעבור ללמוד בכלי אחר/מורה אחר או להעביר היתרה לחוג אחר הפועל במסגרת החברה העירונית.

·  הנהלת ביה"ס רשאית להפסיק לימודי הנגינה לתלמיד אשר אינו מתקדם ואינו מתאים ללימודים מבחינה מקצועית או משמעתית.

·  שיעורי האזנה, תולדות המוסיקה וסולפג' מומלצים ביותר (וניתנים ללא תוספת תשלום!) ויכולים להוסיף רבות ללימודי התלמיד, עם זאת, אינם חובה. ביה"ס יראה תלמיד אשר לא למד שיעורים אלה כתלמיד אשר החסיר מן החומר הנדרש.החל משנת הלימודים תשס"ח חלק מבחינת הבגרות במוסיקה יהיה מבחן בתורת המוסיקה!תלמיד המעוניין בבגרות במוסיקה חייב ללמוד במגמת מוסיקה בביה"ס התיכון (כרגע בגמנסיה הריאלית ובמקיף ה' בלבד)

·  במידה והושאל כלי נגינה, יופקד במזכירות צ'ק ביטחון אשר לא יופקד וישמש לפירעון רק אם הכלי לא הוחזר או ניזוק קשות. אחריות האחזקה/תיקונים של כלי מושאל על המשאיל!

·  הנהלת ביה"ס תקבע אצל איזה מורה ילמד התלמיד והיא רשאית להחליפו במהלך השנה.

·  הנחות למספר חוגים במשפחה: ההנחה נינתן לחוג הזול מבין החוגים הנרשמים אליהם.

·  אני מצהיר בזאת כי אין לבני/ביתי מגבלה רפואית היכולה לפגוע במהלך לימודיו ובפעילותו במוסדנו

   ומאשר בזאת יציאתו להופעות/קונצרטים הנקבעים ע"י הנהלת ביה"ס.

 

חתימת ההורה                                                                ת.ז.                                     

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
עבור לתוכן העמוד